Wyłączanie funkcji czujnika pilota

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski M-DAX i DIMMER, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Za pomocą przycisków ZONE2 SOURCE lub INTERNET RADIO wybierz “RC LOCK On”.
Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja odbioru podczerwieni zostanie wyłączona.

powrót do góry