Operacje w menu

Naciśnij MAIN na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić strefę działania na MAIN ZONE.

Kontrolki MAIN.

Naciśnij przycisk SETUP.

Na ekranie odbiornika TV wyświetlone zostanie menu.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right wybierz menu do konfiguracji lub obsługi, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Użyj przycisków White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , aby zmienić żądane ustawienia.
Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia.

W celu powrotu do poprzedniej pozycji, naciśnij przycisk BACK.

Wyjście z menu nastąpi po naciśnięciu przycisku SETUP w trakcie wyświetlania menu. Menu zniknie z ekranu.

powrót do góry