Wybór trybu dźwięku

Aby wybrać tryb dźwięku, naciśnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME.

MOVIE :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do odtwarzania filmów lub programów TV.

MUSIC :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do słuchania muzyki.

GAME :

Przełącza tryb dźwięku tak, aby był odpowiedni do grania w gry.

Dla każdego z przycisków MOVIE, MUSIC lub GAME zapamiętywany jest tryb dźwiękowy użyty przy poprzednim odtwarzaniu z użyciem tego przycisku. Naciśnięcie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME pozwala przywołać tryb dźwiękowy użyty przy poprzednim odtwarzaniu.

Jeżeli odtwarzany element nie obsługuje poprzednio wybranego trybu dźwiękowego, zostaje automatycznie wybrany najbardziej odpowiedni tryb dla danego elementu.

Można również nacisnąć przycisk SOUND MODE na urządzeniu głównym, aby przełączyć tryb dźwięku.

Wybór trybu dźwięku

Naciśnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME, aby wyświetlić listę dostępnych trybów dźwięku. Każde naciśnięcie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME powoduje zmianę trybu dźwięku.

Gdy wyświetlana jest lista, tryb dźwięku można również wybrać za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse .

Wypróbuj różne tryby dźwięku i ciesz się dźwiękiem w swoim ulubionym trybie.

Ustaw tryb surround na Dolby Atmos/Surround podczas odtwarzania treści zakodowanych przy użyciu Dolby Atmos. Dolby Atmos/Surround zapewnia optymalne doświadczenia związane z odtwarzaniem płyt Blu-ray i zawartości strumieniowanej zakodowanych z wykorzystaniem Dolby Atmos, jak również treści opartej na kanałach. Domyślnym ustawieniem tego odbiornika jest Dolby Atmos/Surround.

Bracket Open Przykład Bracket Close  Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MOVIE

GUI Surround N69

powrót do góry