Odtwarzanie utworów z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 4.2.1 lub wersji późniejszej, można przesyłać strumieniowo muzykę zapisaną na “iPhone/iPod touch/iPad” bezpośrednio do tego urządzenia.

Podłącz urządzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi do tej samej sieci, co to urządzenie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Odtwórz utwór na urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad.

Ikonę AirPlay na ekranie urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad wyświetlany jest.

Dotknij ikonę AirPlay, aby wybrać urządzenie.
AirPlay iOS-2

powrót do góry