Korzystanie z wyłącznika czasowego

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk SLEEP i wyświetl czas, jaki zamierzasz ustawić.

Wskaźnik SLEEP zapala się na wyświetlaczu i uruchamia się wyłącznik czasowy.

Wyłącznik czasowy można ustawić w zakresie od 10 do 120 minut z przyrostami 10 minut.

Sprawdzanie pozostałego czasu

Naciśnij przycisk SLEEP, jeśli działa wyłącznik czasowy.

Pozostały czas pojawia się na wyświetlaczu.

Dla wyłączenia funkcji Sleep timer

Naciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać opcję “Off”.

Wskaźnik SLEEP na wyświetlaczu zgaśnie.

Ustawienie wyłącznika czasowego zostanie anulowane, gdy urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

UWAGA

Funkcja wyłączenia czasowego nie może wyłączać zasilania urządzeń podłączonych do amplitunera. Aby wyłączyć zasilanie podłączonych urządzeń, należy użyć funkcji wyłączenia czasowego wbudowanych w te urządzenia.

powrót do góry