Wyświetlacz

Name Display X25E2

Wskaźniki trybu wejściowego

Świecą się, wskazując ustawienia trybu wejściowego audio każdego źródła sygnału. link

Wskaźnik sygnału tylnego surround

Świeci, gdy sygnały audio są wyprowadzane z tylnych głośników surround. link

Wskaźniki dekodera

Świecą, gdy na wejściach obecne są sygnały Dolby lub DTS albo gdy pracuje dekoder Dolby lub DTS.

Wskaźnik Audyssey®

Świeci się, gdy “MultEQ®”, “Dynamic EQ” lub “Dynamic Volume” zostały ustawione. link

Wskaźniki trybu pracy tunera

Świecą się wskazując tryb odbioru, gdy jako źródło sygnału wybrany został “Tuner”.

TUNED: Zaświeci się, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona prawidłowo.

STEREO: Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa stereo FM.

RDS: Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa RDS.

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wskaźnik głośności

Wskaźnik MUTE

Miga, gdy dźwięk jest wyciszony. link

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wskaźniki sygnału wejściowego

Odpowiedni wskaźnik świeci zgodnie z aktywnym sygnałem wejściowym. link

Wskaźnik ZONE2

Zaświeci się, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

powrót do góry