Muziek afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Om muziek van een Bluetooth-device te beluisteren op dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat eerst met dit toestel worden gekoppeld.

Zodra het Bluetooth-apparaat is gekoppeld, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.

Druk op Bluetooth om de ingangsbron over te schakelen naar “Bluetooth”.

Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt, gaat het toestel automatisch naar de koppelmodus en verschijnt “Pairing...” op het display van het toestel.

Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiel apparaat.
Selecteer dit toestel wanneer de naam ervan verschijnt in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat.

Aan het einde van de koppeling, verschijnt de apparaatnaam op het display van dit toestel.

Sluit het Bluetooth-apparaat aan terwijl “Pairing” wordt weergegeven op het display van het toestel.
Maak de verbinding met het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij het toestel (ca. 1 m).

Wanneer een cijfer verschijnt op het display van dit toestel, moet u controleren of dat hetzelfde nummer is als het nummer dat is weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat en vervolgens “Koppel” selecteren voor zowel het Bluetooth-apparaat als het toestel.
Speel muziek af met elke app op uw Bluetooth-apparaat.

Het Bluetooth-apparaat kan ook worden bediend via de afstandsbediening van dit toestel.

Wanneer de ingangsbron de volgende keer naar Bluetooth wordt geschakeld, maakt dit toestel automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee het was verbonden.

Voer “0000” in wanneer het wachtwoord wordt gevraagd op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

Rewind Forward

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

ENTER

Weergave / Pauze

(Ingedrukt houden) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

Druk op STATUS op dit toestel tijdens het afspelen om het display te schakelen tussen Titelnaam, Artiestnaam, Albumnaam enz.

Er worden Engelse letters, cijfers en bepaalde symbolen weergegeven. Incompatibele tekens worden als “.” (punt).

OPMERKING

Om het Bluetooth-apparaat te bedienen met de afstandsbediening van dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunen.

Er is geen garantie dat de afstandsbediening van dit toestel zal werken met alle Bluetooth-apparaten.

Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, voert dit toestel audio uit die gekoppeld is aan de volume-instelling op het Bluetooth-apparaat.

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

naar boven