Automatische surroundweergave

Deze modus detecteert het type digitaal ingangssignaal en selecteert automatisch de overeenkomende modus in de weergave.
Voer stereo weergave uit wanneer het ingangssignaal PCM is. Wanneer het ingangssignaal Dolby Digital of DTS is, wordt de muziek afgespeeld volgens het respectieve kanaalnummer.

Druk op PURE om “Auto” te selecteren.

De automatische surroundweergave begint.

Dit kan worden ingesteld door op het hoofdtoestel op PURE DIRECT te drukken.

Beschrijving van de geluidsmodustypes

Dolby geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Dolby PL 2-Roman Numeral

Deze modus kan worden gekozen bij gebruik van een Dolby PL 2-Roman Numeral decoder voor weergave van 2-kanaals bronnen met 5.1-kanaals surroundgeluid met een omsluitende surroundgeluidservaring.

Dolby Digital

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby Digital zijn opgenomen.

Dolby TrueHD

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby TrueHD zijn opgenomen.

Dolby Digital Plus

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met Dolby Digital Plus zijn opgenomen.

DTS geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

DTS Neo:6

Deze modus kan worden gekozen wanneer de DTS Neo:6 decoder wordt gebruikt voor weergave van 2-kanaals bronnen met 5.1-kanaals surroundgeluid.
Er zijn twee weergavemodi: de “Cinema”-modus die is geoptimaliseerd voor weergave van films en de “Music”-modus die is geoptimaliseerd voor muziekweergave.

DTS Surround

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS zijn opgenomen.

DTS 96/24

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS 96/24 zijn opgenomen.

DTS-HD

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS-HD zijn opgenomen.

DTS Express

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van bronnen die met DTS Express zijn opgenomen.

PCM meerkanaals geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Multi Ch In

Deze modus kan worden gekozen voor weergave van PCM-meerkanaals bronnen.

Originele geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Multi Ch Stereo

Met deze modus kunt u genieten van stereo-geluid uit alle luidsprekers.
Stereo audiobronnen (2-kanaals) worden afgespeeld via de voorluidsprekers (L/R), de surroundluidsprekers.

Virtual

Deze modus laat u een expansief surroundgeluidseffect ervaren wanneer u alleen door de voorluidsprekers (L/R) afspeelt en wanneer u luistert met stereo hoofdtelefoon.

Auto geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Auto

In deze modus wordt het type digitale signaalingang, zoals Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (meerkanaals) gedetecteerd en schakelt de weergavemodus automatisch naar de overeenkomende modus.
Als het ingangssignaal analoog of PCM (2-kanaals) is, wordt stereo weergave gebruikt.

Stereo geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Stereo

Deze modus speelt 2-kanaals stereo audio af zonder extra surroundgeluidsverwerking.

Het geluid wordt weergegeven met de luidsprekers vóór links en rechts en, indien aangesloten, met de subwoofer.

Wanneer er meerkanaals signalen worden ingevoerd, worden ze gedownmixt naar 2-kanaals audio en worden ze afgespeeld zonder enige extra surroundgeluidsverwerking.

Directe geluidsmodus

Type Geluidsmodus

Beschrijving

Direct

Deze modus speelt audio af zoals opgenomen in de bron.

Pure Direct

Deze modus speelt geluid met een nog hogere kwaliteit af dan de “Direct”-modus.
De volgende circuits worden gestopt om de geluidskwaliteit verder te verbeteren.

Indicatorcircuit van het hoofdtoestel weergeven (display dooft.)

De schakelaar tussen de analoge video-ingang/uitgang en de processor worden uitgeschakeld.

Geluidsmodus die kan worden geselecteerd voor elk ingangssignaal

De volgende geluidsmodi kunnen worden geselecteerd met de toetsen MOVIE, MUSIC en GAME.

Pas het geluidsveldeffect aan met het menu “Surr.Parameter” om te genieten van surroundgeluid zoals u het graag hoort. koppeling

Ingangssignaal

Geluidsmodus

MOVIE-toets

MUSIC-toets

GAME-toets

2-kanaals ∗1

Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby PL 2-Roman Numeral Cinema ∗2

Circle-Large

Dolby PL 2-Roman Numeral Music ∗2

Circle-Large

Dolby PL 2-Roman Numeral Game ∗2

Circle-Large

DTS Neo:6 Cinema ∗2

Circle-Large

DTS Neo:6 Music ∗2

Circle-Large

Multi Ch Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Virtual

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Meerkanaals ∗3

Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

 

Dolby Digital

Dolby Digital

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS

DTS Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS 96/24

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD/
DTS Express

DTS-HD HI RES

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD MSTR

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS Express

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

PCM meerkanaals

Multi Ch In

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

 

Multi Ch Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Virtual

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

2-kanaals omvat ook analoge audio-invoer.

Een 2-kanaals geluidsbron wordt in 5.1-kanaals weergegeven. Deze modus kan echter niet worden gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon of uitsluitend voorluidsprekers.

De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van het audioformaat van het ingangssignaal en het aantal kanalen. Zie De typen ingangssignaal en de bijbehorende geluidsmodikoppeling voor meer informatie.

Weergaven op het display

Dit geeft een te gebruiken decoder weer.

Een Dolby Digital Plus decoder wordt weergegeven als “ Icon DOLBY D pl ”.

Toont de naam van de ingangsbron die wordt weergegeven.

naar boven