Een geluidsmodus selecteren

Druk op MOVIE, MUSIC of GAME om een geluidsmodus te selecteren.

MOVIE :

Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor weergave van films en tv-programma’s.

MUSIC :

Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor weergave van muziek.

GAME :

Schakelt naar de geschikte geluidsmodus voor het spelen van spelletjes.

De knop MOVIE, MUSIC of GAME onthoudt de laatste geluidsmodus die voor deze knop was geselecteerd. Wanneer u op MOVIE, MUSIC of GAME drukt, wordt dezelfde geluidsmodus opgeroepen als de modus die was geselecteerd bij de vorige weergave.

Als de inhoud die wordt afgespeeld de eerder geselecteerde geluidsmodus niet ondersteunt, wordt automatisch de meest geschikte geluidsmodus voor de inhoud geselecteerd.

U kunt ook de geluidsmodus selecteren door op het hoofdtoestel op SOUND MODE te drukken.

De geluidsmodus schakelen

Druk op MOVIE, MUSIC of GAME ingedrukt om een lijst met selecteerbare geluidsmodi weer te geven. Telkens wanneer u op MOVIE, MUSIC of GAME drukt, verandert de geluidsmodus.

Terwijl de lijst wordt getoond, kunt u ook shirosankaku shirosankaku-Reverse gebruiken voor het selecteren van een geluidsmodus.

Probeer verschillende surroundweergavemodi en geniet van surroundweergave in uw favoriete modus.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close  Wanneer u MOVIE ingedrukt houdt

naar boven