Wi-Fi-inst.

Verbinden met een draadloze LAN-router (Wi-Fi).
De router kan op de volgende manieren worden aangesloten. Selecteer de verbindingsmethode volgens uw thuisomgeving.

Netwerken scannen

Selecteer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken uit de lijst van mogelijke netwerken die op het TV-scherm worden weergegeven.

Selecteer het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken uit de lijst van draadloze netwerken.

Selecteer “Opn.scannen” als het netwerk niet kan worden gevonden.

Voer uw wachtwoord in en selecteer “OK”.

Gebruik iOS-apparaat

Gebruik uw iOS-apparaat (iPhone/iPod/iPad) om een verbinding te maken met het netwerk. Door uw iOS-apparaat op dit toestel aan te sluiten, kan het toestel automatisch worden verbonden met hetzelfde netwerk als uw apparaat.

Dit toestel kan op twee manieren worden aangesloten op uw iOS-apparaat via een USB-kabel en via Wi-Fi.

Wanneer u verbindt via Wi-Fi

Selecteer “Draadloze verbinding” op het TV-scherm.
Controleer of uw iOS-apparaat is aangesloten op een draadloze LAN-router (Wi-Fi) en selecteer “Marantz NR1506” onder “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...” onderaan op het Wi-Fi-configuratiescherm van uw iOS-apparaat.
Tik op “Volgende” op het scherm van het iOS-apparaat.

De firmwareversie van het iOS-apparaat moet iOS 7 of later ondersteunen.

Wanneer u een USB-kabel gebruikt

Selecteer “USB-kabel” op het TV-scherm.
Controleer of uw iOS-apparaat is verbonden met het draadloos LAN (Wi-Fi) en sluit het aan op de USB-poort op het voorpaneel met een USB-kabel.
Selecteer “Aansluiten” op het TV-scherm.
Tik op “Sta toe” wanneer het verbindingsbericht verschijnt op het scherm van uw iOS-apparaat.

De firmwareversie van het iOS-apparaat moet iOS 5 of later ondersteunen.

WPS-router

Gebruik een WPS-compatibele router voor het verbinden.

Er zijn twee manieren om te verbinden: met de drukknopmethode of met de pincodemethode. Selecteer de verbindingsmethode volgens uw router.

Wanneer u verbindt met de drukknopmethode

Selecteer “Druktoets” op het TV-scherm.
Schakel naar de WPS-modus door te drukken op de WPS-knop van de router waarmee u wilt verbinden.

De tijd voor het indrukken van de knop verschilt afhankelijk van de router.

Selecteer binnen 2 minuten “Aansluiten” op het TV-scherm.

Wanneer u verbindt met de pincodemethode

Selecteer “PIN” op het TV-scherm.
Registreer de pincode van het toestel in de router.

Handmatig

Voer de naam (SSID) en het wachtwoord in van het netwerk waarmee u wilt verbinden.

Stel de volgende items in.

SSID:

Voer de naam in van het draadloos netwerk (SSID).

Beveiliging:

Selecteer de coderingsmethode volgens de coderingsinstelling van het toegangspunt dat u gebruikt.

Wachtwoord:

Voer het wachtwoord in.

Standaardsleutel:

Selecteer de Standaardsleutel.

Wanneer u een verbinding maakt met een “WEP”-gecodeerd netwerk, wordt het menu “Standaardsleutel” weergegeven.

Selecteer “Aansluiten” aan het einde van de instelling.

De draadloze LAN-instellingen (Wi-Fi) van dit toestel kunnen ook worden geconfigureerd vanaf een pc of tablet die een draadloze LAN-verbinding ondersteunt.

Wanneer u een apparaat gebruikt die de firmwareversie iOS7 of later heeft, Wanneer u verbindt via Wi-Fikoppeling in “Gebruik iOS-apparaat”.

Houd de knoppen M-DAX en SOUND MODE op het hoofdtoestel minstens 3 seconden ingedrukt wanneer de voeding van het toestel wordt ingeschakeld.
Verbind het draadloos LAN van de computer of tablet met “Marantz NR1506” wanneer “Sluit uw Wi-Fi-toestel aan op een Wi-Fi-netwerk met de naam “Marantz NR1506”” op de display wordt getoond.
Start de browser en typ “192.168.1.16” in de URL.
Gebruik de browser voor het invoeren van de instellingen, selecteer “Aansluiten” en sluit dan de instellingen af.

naar boven