Netwerkbediening

Hiermee is de netwerkcommunicatie mogelijk in stand-bymodus.

Uit in stand-by
(Standaard):

Tijdens stand-by is de netwerkfunctie onderbroken.

Altijd aan:

Netwerk is aan tijdens stand-by. Het hoofdtoestel is bedienbaar met een netwerkgeschikte controller.

Wanneer u de webregelfunctie of “Marantz 2015 AVR Remote” gebruikt, moet u de instelling “Netwerkbediening” instellen op “Altijd aan”.

OPMERKING

Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan”, verbruikt het toestel meer stand-byvermogen.

naar boven