Ingangsselectie

Stel de audio-ingangsfunctie en decodeerfunctie van iedere ingangsbron in.

De voor selectie beschikbare ingangsmodi verschillen afhankelijk van de ingangsbron.

Bewaar “Ingangsselectie” voor iedere invoerbron.

Ingangsmodus

Stel de audio-ingangsmodi in voor de verschillende signaalbronnen.

Wij raden aan de audio-ingangsmodus in te stellen op “Automatisch”.

Automatisch
(Standaard) :

Ingangssignaal automatisch detecteren en weergave starten.

HDMI:

Alleen signalen van HDMI-ingang weergeven.

Digitaal:

Alleen signalen van digitale audio-ingang weergeven.

Analoog:

Alleen signalen van analoge audio-ingang weergeven.

Wanneer digitale signalen goed worden ingevoerd, brandt de DIG. indicator op de display. Als de DIG. -indicator niet oplicht, moet u “Ingang toewijzen” en de aansluitingen controleren. koppeling

Wanneer “HDMI bediening” op “Aan” is ingesteld, en er een met ARC compatibele TV is aangesloten via de HDMI MONITOR 1-aansluitingen, wordt de ingangsmodus, waarvan de ingangsbron “TV Audio” is, vast ingesteld op ARC.

Decodeermodus

Stel de audiodecodeermodus in voor de ingangsbron.

Wij raden aan de audio-ingangsmodus in te stellen op “Automatisch”. Wij raden u echter aan dit te wijzigen naar “PCM” of “DTS” als het begin van de bron is afgekapt of als er ruis optreedt.

Automatisch
(Standaard) :

Type digitale audio-ingang detecteren en automatisch decoderen en weergeven.

PCM:

Alleen PCM-ingangssignalen decoderen en weergeven.

DTS:

Alleen DTS-ingangssignalen decoderen en weergeven.

Dit item kan worden ingesteld voor ingangsbronnen waarvoor “HDMI” of “DIGITAL” is toegewezen onder “Ingang toewijzen”. koppeling

naar boven