Bronhernoeming

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Dit is handig wanneer de naam van de ingangsbron van uw apparaat en de naam van de ingangsbron van dit toestel verschillen. U kunt de naam wijzigen volgens uw behoeften. Wanneer het hernoemen is voltooid, wordt de naam weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

CBL/SAT / Blu-ray/DVD /
Game / AUX /
Media Player /
TV Audio / CD:

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Stand.inst.:

De instellingen voor Bron hernoemen keren terug naar de standaardinstellingen.

De snelkeuzenaam mag maximaal 12 tekens lang zijn. Ga naar Het toetsenbordscherm gebruikenkoppeling voor het invoeren van tekens.

naar boven