Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

De voeding wordt niet ingeschakeld.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. koppeling

Dit toestel is in de stand-bymodus. Druk op de Power Button -toets op het toestel of op de toets POWER Power Button op de afstandsbediening. koppeling

De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in. koppeling

“Auto Standby” is ingesteld. “Auto Standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Auto Standby” uit te schakelen, stelt u “Auto Standby” in het menu in op “Uit”. koppeling

naar boven