Informatie

Meldingsberichten

Stelt in of de melding wordt weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Aan
(Standaard):

Meldingen worden weergegeven.

Uit:

Meldingen worden niet weergegeven.

Controleer op meldingen

Geeft meldingen weer.

naar boven