Aansluiten en weergeven vanaf een digitaal apparaat (Optisch)

Druk op OPTICAL om de ingangsbron te schakelen naar “Optical”.

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Ontkoppel Signaal” weergegeven.

“Niet ondersteund” wordt weergegeven wanneer wanneer audiosignalen die niet worden ondersteund door dit toestel, worden ingevoerd.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

OPMERKING

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital en DTS. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven