De voeding in stand-bymodus zetten

Druk op POWER Power Button .

Het toestel schakelt naar de stand-bymodus.

U kunt de stroom ook in stand-by zetten door op het hoofdtoestel op Power Button te drukken.

OPMERKING

Er wordt nog steeds stroom geleverd aan een deel van het circuit, zelfs wanneer de voeding in stand-bymodus is. Wanneer u uw huis voor een lange periode verlaat of wanneer u op vakantie gaat, zorg dan dat u het netsnoer uit het stopcontact trekt.

naar boven