Instellen

Zet de EXTERNAL/INTERNAL-schakelaar op het toestel op “EXTERNAL”.

Deze instelling zal de externe sensorontvangst van dit toestel uitschakelen.

Om het toestel te bedienen, richt u de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor van de versterker.

Om dit toestel onafhankelijk te gebruiken zonder een versterker aan te sluiten, zet u de schakelaar op “INTERNAL”.

Conne Remote SAKIRUBY

naar boven