Overzicht van het menu

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Phones

Schakelt de koptelefoonuitgang aan of uit.

HP AMP Gain

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker.

Resume Play

Wanneer de mediaweergavemodus wordt geschakeld, het USB-geheugenapparaat wordt losgekoppeld en opnieuw aangesloten, of als de voeding wordt uitgeschakeld en daarna opnieuw wordt ingeschakeld terwijl het USB-geheugenapparaat aan het afspelen is, onthoudt het toestel het punt waar de weergave is gestopt zodat de weergave kan worden hervat vanaf het begin van dat nummer.

AutoStandby

Hiermee stelt u in of het toestel automatisch naar de stand-bymodus schakelt wanneer het toestel langer dan 30 minuten in de stopstand blijft.

Timer Play

Dit toestel kan timerweergave uitvoeren door samen te werken met uw timerapparaat.

Afbeelding Afstandsbediening

Ope SettingMenu RC004PMCD

naar boven