Een versterker aansluiten

Conne AnalogOut SAKIRUBY
OPMERKING

Steek nooit de kortsluitstekker in de AUDIO OUT-aansluitingen. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

naar boven