De filterkenmerken schakelen

Dit apparaat is uitgerust met een functie voor het aanpassen van de geluidskwaliteit zodat gebruikers kunnen genieten van weergave met de gewenste geluidskwaliteit. Dit apparaat ondersteunt het PCM-signaal.

De 2 filterkenmerktypen worden hieronder toegelicht.

Filtertype

Functies

Filter 1

Erg korte maar symmetrische impuls. Erg nauwkeurige instelling voor podiumgeluid en eenvoudige toonbalans.

Filter 2

Erg kort voorbellen - lang nabellen. Neutrale toonbalans - iets helderder dan “Filter1”.

Druk op FILTER.

Telkens wanneer u op de knop drukt, gaan de instellingscycli door de 2 modi (Filter 1 / Filter 2) zoals hieronder weergegeven.

OPMERKING

De filterkenmerken hebben een laatste geheugenfunctie. Deze instellingen blijven in het geheugen, zelfs als een andere disc wordt geplaatst of wanneer de voeding wordt uitgeschakeld.

De filterfunctie werkt niet tijdens de weergave van Super Audio Cd’s of DSD-audiobronnen.

naar boven