Tracks spelen in een specifieke volgorde (programmaweergave)

U kan maximaal 20 tracks geprogrammeren.

Druk in de stopstand op PROGRAM.

De “PROG” indicator op de display licht op.

Gebruik 0 – 9, +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Track 4: Druk op nummer 4 om track 4 te selecteren.

Track 12: Druk achtereenvolgens op de cijfers 1 en 2 om track 12 te selecteren.

Het nummer dat u invoert wordt ongeveer 1,5 seconden nadat u op de cijfertoetsen hebt gedrukt, ingesteld. Om een tweecijferig nummer in te voeren, moet u de twee cijfertoetsen onmiddellijk na elkaar indrukken.

Druk op Triangle Right .

De tracks worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

Wanneer op REPEAT wordt gedrukt tijdens de programmaweergave, worden de tracks herhaaldelijk afgespeeld in de geprogrammeerde volgorde.

OPMERKING

Het programma wordt gewist wanneer de schijflade wordt geopend of wanneer de voeding wordt uitgeschakeld.

De volgorde van de geprogrammeerde tracks controleren

Druk in de stopstand op Skip-Right .

Telkens wanneer op Skip-Right wordt gedrukt, worden de tracks in geprogrammeerde volgorde weergegeven op het display.

Wissen van de als laatste geprogrammeerde track

Druk in de stopstand op CLEAR.

De laatste geprogrammeerde track wordt elke keer als op de knop wordt gedrukt, gewist.

Alle geprogrammeerde tracks wissen

Druk in de stopstand op PROGRAM.

naar boven