Weergavevolgorde van muziekbestanden

Wanneer er meerdere mappen zijn die muziekbestanden bevatten, wordt de weergavevolgorde van de mappen automatisch ingesteld wanneer dit toestel de media leest. De bestanden in elke map worden afgespeeld in de volgorde waarin de bestanden op de media zijn opgenomen, vanaf de oudste datum en het oudste tijdstip.

DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW en USB-geheugenapparaat

Voor het afspelen van bestanden op DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW of USB-geheugenapparaat worden bestanden in alle mappen op de eerste laag het eerst afgespeeld, vervolgens op de tweede laag, daarna op de derde laag, en zo verder in deze volgorde.

De afspeelvolgorde die op een pc wordt weergegeven kan afwijken van de werkelijke afspeelvolgorde.

De afspeelvolgorde met een DVD-R/-RW/+R/+RW en CD-R/-RW kan afwijken, afhankelijk van de schrijfsoftware.

OPMERKING

De weergavevolgorde kan verschillen van de volgorde waarin de mappen of bestanden zijn opgeslagen in het geval u een map of bestand verwijdert van of toevoegt aan USB. Dit doet zich voor door gegevensopnamespecificaties en dit is geen defect.

naar boven