Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (coaxiaal/optisch)

Druk op DISC/INPUT om de weergavemediamodus te wisselen naar “Coaxial” of “Optical”.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt weergegeven op het display.

Wanneer een lineair PCM-signaal wordt ingevoerd

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close PCM176.4k/24

Bestanden worden weergegeven in de volgorde van bemonsteringsfrequentie en bitlengte.

De weergegeven bitlengte is het aantal bits op het moment dat het audiosignaal wordt ingevoerd van het externe apparaat naar de D/A-converter van dit toestel.

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Unlock” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

OPMERKING

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital en DTS. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven