Rozwiązywanie problemów

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jeśli objawy nie pasują do któregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż może to być spowodowane usterką jednostki. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zasilanie nie włącza się / jest wyłączone

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.

Włączona jest funkcja automatycznego przełączania urządzenia w stan oczekiwania (Auto Standby). Funkcja Auto Standby przełącza urządzenie w tryb oczekiwania, jeżeli nie jest ono używane przez około 30 minut. Aby wyłączyć tryb Auto Standby, naciśnij i przytrzymaj przycisk SOURCE DIRECT na urządzeniu przez co najmniej 5 sekund, gdy włączony jest tryb Auto Standby.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia.

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie.

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Marantz.

Nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania

Baterie są zużyte. Wymień na nowe.

Używaj pilota z odległości nie większej niż 7 metrów od urządzenia i ustaw pilot pod kątem do 30°.

Usuń przedmioty znajdujące się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Ułóż baterie prawidłowo wewnątrz pilota zgodnie z oznaczeniami Thread-Plus oraz Tread-Minus .

Czujnik pilota zdalnego sterowania oświetlony jest silnym światłem (bezpośrednie światło słoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesuń pilota w miejsce, gdzie nie będzie bezpośrednio oświetlony silnym światłem.

W przypadku korzystania z urządzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urządzenia może nie działać poprawnie z powodu efektów komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami (np. między telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku należy zmienić orientację urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową 3D, aby nie zakłócała ona działania pilota zdalnego sterowania niniejszego urządzenia.

Brak dźwięku

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone. Sprawdź, czy rdzenie przewodów mają dobry styk z elementami metalowymi zacisków głośnikowych.

Popraw mocowanie kabli w zaciskach głośnikowych. Sprawdź, czy zaciski głośnikowe nie są obluzowane.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Ustaw główny regulator głośności.

Wyłącz tryb wyciszenia.

Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Ustaw odpowiednio pokrętło BALANCE.

Sprawdź, czy prawy i lewy zestaw głośnikowy są podłączone do właściwych zacisków głośnikowych.

Dźwięk jest przerywany lub występuje szum

Ustaw nacisk igły.

Sprawdź igłę.

Wymień wkładkę.

Sprawdź, czy gramofon jest prawidłowo podłączony.

Telewizor lub urządzenie AV w pobliżu gramofonu może zakłócać odtwarzanie. Umieść gramofon w miejscu maksymalnie oddalonym od telewizora i innych urządzeń AV.

Odsuń głośniki od gramofonu tak daleko, jak to możliwe.

Wibracje z głośników są przekazywane do odtwarzacza przez podłogę. Użyj podkładek w celu wytłumienia wibracji przekazywanej przez podłogę do głośników.

Podczas odtwarzania muzyki na komputerze, nie należy włączać aplikacji innych niż oprogramowanie do odtwarzania.

Nie można odtwarzać plików komputera PC lub Mac

Sprawdź system operacyjny komputera PC lub Mac podłączonego do tego urządzenia.

W przypadku używania komputera z systemem Windows niezbędna jest instalacja specjalnego sterownika.

Wskaźnik sygnału wejściowego USB-DAC miga, gdy odbierane są sygnały audio nie obsługiwane przez tę jednostkę. Sprawdź ustawienia komputera lub oprogramowania odtwarzającego.

Jeśli używasz komputera “Mac OS”, upewnij się, że format “USB High Speed Audio” jest ustawiony poniżej “192000.0 Hz” za pomocą “Konfigurator MIDI Audio”.

powrót do góry