Podłączenie głośników

UWAGA

Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego.

Podłącz w taki sposób, aby gołe kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli gołe przewody dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz –, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia. (Układ zabezpieczającylink)

Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Należy używać głośników z impedancją 4 - 8 Ω/ohm.

Podłączanie kabli głośnikowych

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (biały).

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Zaciśnij gniazdo głośnikowe przekręcając je w prawo.

Złącze widełkowe

powrót do góry