Aansluitingen

De luidsprekers aansluiten

Een weergaveapparaat aansluiten

Een opnameapparaat aansluiten

Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen

Aansluiten op een PC of Mac

Apparaten met afstandsbedieningsaansluitingen aansluiten

Het netsnoer aansluiten

OPMERKING

Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt.

Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen tot een bundel. Dit kan gezoem of ruis veroorzaken.

Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.

Luidsprekerkabel

Audiokabel

Afstandsbedieningskabel

Optische kabel

Coaxiale digitale kabel

USB-kabel

naar boven