Uitleg termen

Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm).

Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Directe bron

Weergave van de bron wordt mogelijk op een hoger niveau, omdat de binnenkomende audiosignalen worden uitgestuurd zonder dat van de regelcircuits (hoog/laag/balans) voor de audiokwaliteit gebruik wordt gemaakt (BASS/TREBLE/BALANCE).

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.

Als er een storing optreedt in dit toestel, knippert de voedingsindicator rood en schakelt het toestel naar de stand-bymodus.

naar boven