Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen

Gebruik deze aansluiting voor het invoeren van digitale audiosignalen naar dit toestel en voor het converteren van de signalen voor weergave met de D/A converter van dit toestel. koppeling

OPMERKING

Lineaire PCM-signalen met een samplingfrequentie van 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz of 192 kHz kunnen worden ingevoerd in het toestel.

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven