Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Wszystkie strefy stereo)

Muzykę odtwarzaną w strefie MAIN ZONE można odtwarzać jednocześnie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma być jednocześnie odtwarzana w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy należy odtworzyć to samo BGM w całym domu.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Start”, następnie naciśnij ENTER.

Źródło sygnału dla strefy ZONE2 zostaje przełączone na takie samo, jak dla strefy głównej MAIN ZONE, a odtwarzanie rozpoczyna się w trybie Wszystkie strefy stereo.

Zatrzymywanie trybu Wszystkie strefy stereo

Podczas odtwarzania w trybie Wszystkie strefy stereo naciśnij OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Stop”, następnie naciśnij ENTER.

Tryb Wszystkie strefy stereo zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE jest wyłączone.

W trybie Wszystkie strefy stereo można wybrać jedynie trybu dźwięku “Multi Ch Stereo” i “Stereo”.

Kiedy “Wyjście HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Wszystkie strefy stereo jest niedostępny. link

powrót do góry