Gniazdo REMOTE CONTROL

Jeśli to urządzenie jest podłączone do wzmacniacza Marantz, to wzmacniacz może być kontrolowany poprzez to urządzenie, za pomocą aplikacji Marantz Remote App lub funkcji sterowania przez sieć Web. Ponadto, sygnały zdalnego sterowania odbierane przez wzmacniacz mogą być użyte do sterowania tym urządzeniem. Następnie, skonfiguruj “Connections” i “Settings”.

Podłączenia

Połącz złącze REMOTE CONTROL IN tego urządzenia ze złączem REMOTE CONTROL OUT wzmacniacza przy użyciu dostarczonego przewodu złącza pilota.

Ustawienie

Ustaw przełącznik EXTERNAL/INTERNAL w pozycji “EXTERNAL”.

To ustawienie spowoduje wyłączenie odbiornika sygnałów zdalnego sterowania w urządzeniu.

Chcąc sterować urządzeniem, nakieruj pilota na odbiornik sygnału zdalnego sterowania znajdujący się we wzmacniaczu.

Aby używać samego urządzenia, które nie jest podłączone do wzmacniacza, ustaw przełącznik w pozycji “INTERNAL”.

powrót do góry