Opgeslagen afstandsbedieningscodes verwijderen

Codes kunnen op drie manieren worden gewist: per toets, per bron of per alle geheugeninhoud.

Wissen van afstandsbedieningscodes voor iedere toets

Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
Druk op de selectieknop voor de ingangsbron om de te wissen ingangsbron te selecteren.

De ingangsbron wordt op de afstandsbediening getoond.

Houd POWER Power Button ingedrukt en druk tweemaal op de geleerde, te wissen toets.

“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.

Druk op SET.

De LEARN-indicator dooft.

Wissen van afstandsbedieningscodes voor iedere ingangsbron

Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
Houd POWER Power Button ingedrukt en druk tweemaal op de geleerde, te wissen selectieknop voor de ingangsbron.

“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.

Druk op SET.

De LEARN-indicator dooft.

Wissen van afstandsbedieningscodes voor alle ingangsbronnen

Houd SET ingedrukt totdat LEARN-indicator knippert.
Houd POWER Power Button ingedrukt en druk twee keer op AVP.

“ERASE” wordt op de afstandsbediening getoond.

Druk op SET.

De LEARN-indicator dooft.

naar boven