Afstandsbedieningscodes van andere apparaten onthouden

Plaats de Marantz-afstandsbediening en de afstandsbediening van het andere apparaat op ongeveer 5 cm afstand van elkaar met de signaalzenders naar elkaar toe gericht.
Houd SET ingedrukt totdat de LEARN-indicator knippert.
Druk op de selectieknop voor de ingangsbron om de ingangsbron te selecteren.

De ingangsbron wordt op de afstandsbediening getoond.

Selecteer de te leren toets.

De LEARN-indicator licht op.

Houd de te registreren toets op de andere afstandsbediening ingedrukt totdat “OK” op de Marantz-afstandsbediening wordt getoond.

Indien “NG” op de afstandsbediening wordt getoond, moet u stap 4 nogmaals uitvoeren.

Herhaal stappen 4 en 5 voor het leren van andere toetsen van dezelfde ingangsbron.
Druk op SET wanneer het programmeren van de afstandsbediening voltooid is.

De LEARN-indicator dooft en de leerfunctie van de afstandsbediening wordt uitgeschakeld.

Functies van bepaalde afstandsbedieningen kunnen niet worden geleerd, of werken nadat ze zijn geprogrammeerd mogelijk onjuist. Gebruik in dat geval de oorspronkelijke bij het AV-apparaat geleverde afstandsbediening.

“FULL” verschijnt op de afstandsbediening indien het geheugen vol is. U moet oudere geleerde codes wissen indien u nieuwe codes wilt leren.

OPMERKING

De leerfuncties zijn niet beschikbaar voor de knoppen ZONE SELECT, SET, AVP, POWER Power Button , VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse , SMART SELECT, SOUND MODE de knoppen voor de ingangsbronselectie in elke modus.

Indien er gedurende ongeveer 1 minuut op geen toets wordt gedrukt tijdens de LEARN-functie, wordt de LEARN-functie van de afstandsbediening automatisch uitgeschakeld.

naar boven