Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Dostępne, jeśli do każdego źródła wejściowego przypisano “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”. link

“Rozdzielczość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” można ustawić, gdy “Skaler i/p” ma inną wartość niż “Wył.”. (Rozdzielczośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Nie można ustawić opcji “Ustawienia wyjścia”, jeśli na wejście podawane są sygnały 4K.

Ustawienia “Konwersja video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału. (Konwersja videolink, Skaler i/plink, Rozdzielczośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Tryb video

Skonfiguruj metodę przetwarzania wideo, aby dopasować do rodzaju materiału wideo.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatyczne przetwarzanie video w oparciu o informację zawartą w sygnale HDMI.

Gry:

Zawsze przetwarzaj video stosownie do gier. Zminimalizuj opóźnienie wideo, gdy wideo jest opóźnione w stosunku do operacji na przyciskach kontrolera konsoli do gier.

Film:

Wykonaj przetwarzanie obrazu odpowiednie dla zawartości innej niż gry.

Jeśli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przełączany jest zgodnie z zawartością sygnału wejściowego.

Konwersja video

Sygnał wejściowy wideo jest konwertowany automatycznie stosownie do podłączonego telewizora. link

Włącz
(Domyślne):

Sygnał wejściowy wideo będzie przetwarzany.

Wył.:

Sygnał wejściowy wideo nie będzie przetwarzany.

Skaler i/p

Ustaw sygnał wejściowy wideo, który ma być poddany przetwarzaniu Skaler i/p.
Skaler i/p przekonwertuje rozdzielczość sygnału wejściowego wideo na wartość ustawioną w “Rozdzielczość”. link

Analogowe
(Domyślne):

Użyj funkcji skalowania dla sygnałów HDMI video.

Analogowe i HDMI:

Użyj funkcji Skaler i/p dla sygnałów wideo analogowych i HDMI.

HDMI:

Użyj funkcji Skaler i/p dla sygnałów wideo HDMI.

Wył.:

Nie używaj funkcji Skaler i/p.

Rozdzielczość

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej. Parametr “Rozdzielczość” można ustawić niezależnie dla wyprowadzania sygnału HDMI z analogowego sygnału wejściowego video oraz z wejścia HDMI.

Automatyczna
(Domyślne):

Liczba pikseli obsługiwana przez odbiornik TV podłączony do wyjścia HDMI MONITOR OUT wykrywana jest automatycznie, po czym ustawiana jest odpowiednia rozdzielczość.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p /
1080p:24Hz / 4K :

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej.

Jeżeli funkcja “Skaler i/p” ustawiona jest na “Analogowe i HDMI”, to rozdzielczość zarówno analogowego sygnału wejściowego video, jak i sygnału wejściowego HDMI, może być ustawiona. link

Przy ustawieniu “1080p:24Hz”, można oglądać obrazy jak ze źródeł filmowych (24 Hz). Dla źródeł video oraz źródeł mieszanych zalecamy ustawienie rozdzielczości na “1080p”.

Nie ma możliwości konwersji sygnału 50 Hz na 1080p/24Hz. Jest to wyprowadzane z rozdzielczością 1080p/50Hz.

Tryb progresywny

Ustawienie odpowiedniego trybu konwersji do sygnału progresywnego dla źródła sygnału video.

Automatyczna
(Domyślne):

Rozpoznawany jest sygnał video i automatycznie ustawiony jest odpowiedni tryb.

Video:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video.

Video i Film:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video oraz odtwarzania materiału video o zapisie 30-klatkowym.

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

Format obrazu

Ustawienie współczynnika kształtu sygnału video wyprowadzanego przez gniazda HDMI.

16:9
(Domyślne):

Sygnał wyprowadzany jest w formacie ekranu 16:9.

4:3 :

Wyjście jest w formacie 4:3 z czarnymi pasami z boków ekranu telewizora 16:9. (z wyjątkiem wyjścia 480p/576p)

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

powrót do góry