Przypisanie wejść

W przypadku dokonania połączeń w sposób zgodny z opisem źródeł sygnału na złączach urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wyboru sygnału źródłowego, aby odtworzyć sygnał audio lub wideo z podłączonego urządzenia.

Należy zmienić przypisanie złącza wejściowego HDMI, złącza wejścia dźwięku cyfrowego, złącza wejściowego dźwięku analogowego, złącza wejściowego component video i złącza wejściowego video, podczas podłączania źródła wejściowego, innego niż wydrukowane na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

GUI InputAssign N69

Domyślnie są one ustawione w przedstawiony poniżej sposób.

Źródło sygnału

Złącze wejściowe

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

1

VIDEO1

DVD

2

2

COMP1

Blu-ray

3

VIDEO2

Game

4

COAX

VIDEO3

Media Player

5

COMP2

TV Audio

OPT

AUX1

FRONT

AUX2

6

CD

3

Uwaga dla użytkowników dekoderów telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjścia dźwięku cyfrowego dekodera TV/satelitarnego:

Aby odtworzyć sygnał wideo przypisany do “HDMI” w połączeniu z sygnałem dźwiękowym przypisanym za pomocą parametru “Przypisanie wejść” - “DIGITAL”, należy również wybrać opcję “Cyfrowe” parametru “Tryb wejściowy”. link

HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych HDMI przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /
FRONT:

Przypisz złącze wejściowe HDMI do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego HDMI do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Jeżeli “Sterowanie HDMI” lub “ARC” ustawione jest w menu na “Włącz”, to “HDMI” nie może być przypisane do “TV Audio”. (Sterowanie HDMIlink, ARClink)

DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku cyfrowego przypisanych do źródeł sygnału.

COAX (Koncentryczne) /
OPT (Optyczne):

Przypisz cyfrowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj cyfrowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku analogowego przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3:

Przypisz analogowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj analogowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

VIDEO

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejścia sygnału komponentowego wideo i złączy wejściowych sygnału kompozytowego przypisanych do źródeł wejściowych.

COMP1 (Sygnał komponentowy wideo) / COMP2 /
VIDEO1 / VIDEO2 /
VIDEO3:

Przypisz złącze wejściowe wideo do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego wideo do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Domyślne

Ustawienia “Przypisanie wejść” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry