Poziomy

Ustaw poziom głośności sygnału testowego, tak aby w pozycji słuchania był on identyczny przy wyprowadzaniu niezależnie przez każdy z głośników.

Start sygnału testu

Na wybranym głośniku pojawi się dźwięk testowy.

Słuchając dźwięku testowego, wyreguluj głośność wyjściową wybranego głośnika.

–12.0 dB – +12.0 dB (Domyślne: 0.0 dB)

Ustawione “Poziomy” są uwzględnione dla wszystkich trybów dźwięku.

Jeśli chcesz dostosować poziom kanału dla każdego źródła sygnału, wykonaj ustawienia w “Reg. poziomu kanału”. link

W przypadku podłączenia słuchawek do złącza PHONES nie można ustawiać “Poziomy”.

Domyślne

Ustawienia “Poziomy” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry