Wkładanie baterii

Zdejmij tylną osłonę zgodnie z kierunkiem strzałki.
Battery1
Włóż prawidłowo dwie baterie do komory baterii, tak jak pokazano na ilustracji.
Battery2
Załóż pokrywkę przedziału na baterie.
UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniom lub wyciekom baterii:

Nie używaj nowych baterii razem ze starymi.

Nie używaj razem różnych typów baterii.

Wyjmij baterie, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

W przypadku wycieku baterii, dokładnie wytrzyj przedział baterii i włóż nowe baterie.

powrót do góry