Zakres działania pilota zdalnego sterowania

Chcąc sterować urządzeniem za pomocą pilota zdalnego sterowania, nakieruj pilota na odbiornik sygnału zdalnego sterowania znajdujący się w tym urządzeniu.

Use RC N69N

powrót do góry