Konto HEOS

Konta HEOS można rejestrować w “Konto HEOS”link w menu urządzenia lub poprzez dotknięcie zakładki “Muzyka” - “Ustawienia” ikony setting w HEOS App.

Czym jest Konto HEOS?

Konto HEOS to główne konto lub “mostek kapitański” pozwalający zarządzać wszystkimi usługami muzycznymi HEOS za pomocą jednej nazwy użytkownika i jednego hasła.

Do czego jest mi potrzebne Konto HEOS?

Dzięki obszarowi Konto HEOS nazwę logowania i hasło dostępu do usług muzycznych wpisujesz tylko raz. Pozwala to łatwo i szybko używać wielu aplikacji sterowania różnymi urządzeniami.

Wystarczy zalogować się do obszaru Konto HEOS na dowolnym urządzeniu, aby zyskać dostęp do wszystkich powiązanych usług muzycznych, historii odtwarzania oraz indywidualnych list odtwarzania, nawet jeśli jesteś aktualnie w domu znajomych i słuchasz muzyki na ich systemie HEOS.

Rejestracja w obszarze Konto HEOS

Otrzymasz polecenie rejestracji w obszarze Konto HEOS przy pierwszej próbie uzyskania dostępu do dowolnej usługi muzycznej za pomocą menu głównego “Muzyka” w aplikacji HEOS App.

Zmiana obszaru Konto HEOS

Puknij zakładkę “Muzyka”.
Wybierz ikonę Ustawienia setting w lewym górnym rogu ekranu.
Wybierz “Konto HEOS”.
Zmień lokalizację, zmień hasło, usuń konto lub wyloguj się z konta.

powrót do góry