Słuchanie tej samej muzyki w wielu pomieszczeniach

System HEOS jest prawdziwym systemem dźwięku multi-room, który automatycznie synchronizuje odtwarzanie dźwięku na wielu urządzeniach HEOS, aby dźwięk dobiegający z różnych pomieszczeń był doskonale zsynchronizowany i zawsze brzmiał fenomenalnie! Do systemu HEOS z łatwością można dodać maksymalnie 32 urządzenia HEOS. Można połączyć lub zgrupować do 16 niezależnych urządzeń HEOS w grupie urządzeń HEOS, które będą działały tak, jakby były jednym urządzeniem HEOS.

Grupowanie pomieszczeń

Naciśnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, w którym muzyka nie jest odtwarzana.
Przesuń palec do pomieszczenia, w którym muzyka jest odtwarzana (oznaczone czerwoną obwódką) i unieś go.
Dwa pokoje zostaną ze sobą połączone w jednej grupie urządzeń, a w obu pomieszczeniach odtwarzana będzie ta sama, idealnie zsynchronizowana muzyka.

Po wyborze wejść zewnętrznych tego amplitunera AV do odtwarzania grupowego upewnij się, że wybrane urządzenia audio są podłączone do amplitunera AV poprzez analogowe wejścia audio. Złącza HDMI, złącze optyczne i koncentryczne nie są obsługiwane w zakresie grupowego odtwarzania HEOS.

Grouping Room new

Anulowanie grupowania pomieszczeń

Naciśnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, które ma zostać usunięte z grupy.
Wysuń je z grupy i unieś palec.
UWAGA

Nie można usunąć pierwszego pomieszczenia, w którym przed grupowaniem pierwotnie grała muzyka.

Ungrouping Room new

Grupowanie wszystkich pomieszczeń (tryb przyjęcia)

Można z łatwością zgrupować ze sobą 16 pomieszczeń w Trybie przyjęcia za pomocą gestu “uszczypnięcia”.

Połóż dwa palce na ekranie nad listą pomieszczeń.
Szybkim ruchem ściśnij ze sobą dwa palce i puść ekran.
Wszystkie pomieszczenia zostaną ze sobą połączone i rozpocznie się odtwarzanie tej samej muzyki w idealnej synchronizacji.
Grouping All new

Anulowanie grupowania wszystkich pomieszczeń

Można z łatwością anulować grupowanie wszystkich pomieszczeń i opuścić Tryb przyjęcia za pomocą gestu “rozsunięcia”.

Na ekranie nad listą pomieszczeń połóż dwa palce obok siebie.
Szybkim ruchem odsuń od siebie dwa palce i puść ekran.
Grupowanie zostanie anulowane ze wszystkich pomieszczeń.
Ungrouping All new

powrót do góry