Procedura konfiguracji głośników (Ustawienia Audyssey®)

Pict Audyssey Procedure
Zamocuj mikrofon do kalibracji dźwięku na dołączonym trójnogim stojaku lub własnym trójnogim stojaku i zainstaluj go na głównej pozycji odsłuchowej.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dźwięku, należy skierować końcówkę mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulować wysokość, aby dopasować ją do wysokości, na jakiej znajdują się uszy słuchacza w pozycji siedzącej.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi ustawieniami, ustaw subwoofer w sposób opisany poniżej.

Jeżeli używasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Włącz” oraz wyłącz regulację poziomu głośności i ustawienia częstotliwości odcięcia.

Jeżeli używasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj poniższe ustawienia:

Poziom głośności : Pozycja na “12 godzinę

Częstotliwość odcięcia : Maksymalna/Najwyższa częstotliwość

Filtr dolnoprzepustowy : Wył.

Tryb oczekiwania : Wył.

Podłącz dołączony mikrofon pomiarowy do gniazda mikrofonu SETUP MIC na tym urządzeniu.
Ope SetupMIC SR6009
GUI AudysseySetup3 7013U
Wybierz “Start”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje się również wymienionych poniżej ustawień.

Przypisanie wzmacn.

Sygnały wychodzące przez gniazda głośnikowe HEIGHT1 i HEIGHT2 mogą być przełączane zgodnie ze środowiskiem pracy głośnika. (Przypisanie wzmacn.link)

Wybór kanałów

Jeżeli wcześniej ustawione były nie używane kanały, to pomiary dla tych kanałów są pomijane, co zapewnia skrócenie czasu pomiaru. Możesz również zmienić liczbę tylnych głośników dźwięku otaczającego i subwoofera.

Konfig. głoś. Dolby

Ustaw odległość między głośnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem.

Opcja dostępna w przypadku używania głośnika przedniego Dolby Atmos Enabled, surround Dolby Atmos Enabled lub tylnego Dolby Atmos Enabled.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naciśnij “Dalej”, aby przejść dalej.
Gdy wyświetlony zostanie poniższy ekran, wybierz “Rozpocznij test”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznij pomiar pierwszej pozycji.

GUI AudysseySetup6 S7

Pomiary wymagają kilku minut.

UWAGA

W przypadku wyświetlenia komunikatu “Ostrzeżenie!” na ekranie telewizora:

Przejdź do części Komunikaty błędówlink. Sprawdź wszystkie powiązane pozycje i wykonaj niezbędne czynności.

Jeśli poziom głośności głośnika niskotonowego jest nieodpowiedni, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Patrz “Komunikat o błędzie poziomu głośnika niskotonowego i sposób jego regulacji” link.

Gdy wykryty głośnik zostanie wyświetlony, wybierz “Dalej”, a następnie naciśnij ENTER.
GUI AudysseySetup7 S7
Przemieść mikrofon pomiarowy w pozycję 2, wybierz “Kontynuuj”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się pomiar w drugiej pozycji.

Pomiary można wykonać w maksymalnie 8 pozycjach.

GUI AudysseySetup8 6013N

Zatrzymywanie ustawień Audyssey®

Naciśnij przycisk BACK, aby wyświetlić menu podręczne.
Przyciskami White-Arrow-Left wybierz opcję “Tak”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powtórz krok 8, pozycje pomiarowe 3 do 8.

Aby pominąć pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odsłuchowych, za pomocą przycisków White-Arrow-Left wybierz “Zakończono” i naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do kroku 11.

Wybierz “Kontynuuj”, następnie naciśnij ENTER.
GUI AudysseySetup10 S7

Rozpocząć analizę i zapisywanie wyników pomiarów.

Analiza będzie trwała kilka minut.
Im więcej głośników i pozycji pomiarowych, tym dłuższy czas analizy.

UWAGA

Dopilnuj, aby zasilanie nie zostało wyłączone podczas zapisywania wyników pomiarów.

Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.

Poniższy ekran pojawi się podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia według potrzeb.

GUI AudysseySetup12 S7

Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorąc pod uwagę charakterystykę dźwiękową pomieszczenia i ludzką zdolność słyszenia, aby dźwięk był słyszalny nawet przy niskiej głośności.
Jest to zalecane podczas korzystania z urządzenia, gdy głośność jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu telewizyjnego w środku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjściowy poziom głośności na optymalnym poziomie, stale monitorując poziom sygnału wejściowego audio urządzenia.
Optymalne sterowanie poziomem głośności wykonywane jest automatycznie bez utraty dynamiki i klarowności dźwięku, przykładowo, w czasie reklam wyświetlanych w czasie programów telewizyjnych poziom głośności znacząco wzrasta.

Po zakończeniu analizy i zapisywania odłącz mikrofon do kalibracji dźwięku od gniazda SETUP MIC na urządzeniu głównym, a następnie naciśnij “Dalej”.
GUI AudysseySetup13 S7
Wybierz “Szczegóły” i naciśnij ENTER, aby zweryfikować wyniki pomiarów.

W przypadku subwooferów, zmierzona odległość jest większa niż rzeczywista i wynika to z opóźnienia wprowadzanego przez obwody elektroniczne subwooferów.

UWAGA

Nie należy zmieniać podłączenia głośnika ani głośności subwoofera po instalacji Audyssey®. Jeśli zostały zmienione, należy ponownie przeprowadzić instalację Audyssey®, aby skonfigurować optymalne ustawienia korektora.

powrót do góry