Komunikaty błędów

Jeżeli procedura Ustawienia Audyssey® nie może zostać zakończona z powodu umieszczenia głośników, środowiska pomiarowego itp., wyświetlony zostaje komunikat błędu. W takim wypadku należy sprawdzić odpowiednie pozycje i wykonać niezbędne czynności. Pamiętaj o wyłączeniu zasilania przed sprawdzeniem poprawności podłączeń.

Komunikaty błędów (przykładowe)

Przyczyna

Pomiar

Nie znaleziono żadnych głośników.

Nie można wykryć mikrofonu pomiarowego.

Podłącz dołączony mikrofon kalibracji dźwięku do gniazda SETUP MIC na tym urządzeniu.

Nie zostały zlokalizowane wszystkie głośniki emitujące dźwięk testowy.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone.

Zbyt głośne otoczenie lub niski poziom

Zbyt duży hałas w pomieszczeniu.

Wyłącz urządzenia generujące szum lub przenieś je w inne miejsce.

Spróbuj ponownie, gdy dookoła panuje cisza.

Zbyt niski poziom dźwięku głośnika lub subwoofera.

Sprawdź instalację i kierunek ustawienia głośników.

Wyreguluj poziom głośności subwoofer.

Frontowe R : Brak

Wyświetlany głośnik nie mógł być wykryty.

Sprawdź połączenia wyświetlanych głośników.

Frontowe R : Faza

Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli została odwrotnie podłączona biegunowość głośników.

Sprawdź biegunowość wyświetlanych głośników.

W przypadku niektórych głośników, poniższy komunikat może zostać wyświetlony pomimo ich prawidłowego podłączenia. Jeśli masz pewność, że połączenie jest prawidłowe, przyciskami White-Arrow-Right wybierz opcję “Ignoruj”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Komunikat o błędzie poziomu głośnika niskotonowego i sposób jego regulacji

Optymalny poziom dla każdego kanału głośnika niskotonowego dla pomiaru konfiguracji Audyssey® wynosi 75 dB.

Podczas pomiaru poziomu głośnika niskotonowego, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, gdy jeden z poziomów głośników niskotonowych jest poza zakresem 72 – 78 dB.

W przypadku używania głośnika niskotonowego z wbudowanym wzmacniaczem (typ aktywny) tak wyreguluj poziom głośnika niskotonowego, aby znalazł się on w zakresie od 72 do 78 dB.

Bracket Open Komunikat o błędzie Bracket Close

GUI Audyssey SW S7
Wybierz “Dobieranie poziomu SW”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wyreguluj ustawienie poziomu głośnika niskotonowego tak, aby zmierzony poziom był w zakresie od 72 do 78 dB.
Jeśli zmierzony poziom jest w zakresie od 72 do 78 dB, wybierz opcję “Dalej”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Jeśli używasz dwóch subwooferów, zostanie uruchomiona regulacja drugiego subwoofera. Powtórz czynności od kroku 2, 3.

powrót do góry