Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Wszystkie strefy stereo)

Muzykę odtwarzaną w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) można odtwarzać jednocześnie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma być jednocześnie odtwarzana w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy należy odtworzyć to samo BGM w całym domu.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, następnie naciśnij ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Wszystkie strefy stereo”.

Wybierz “Start”, następnie naciśnij ENTER.

Źródło wejściowe dla ZONE2 jest przełączone na to samo źródło, co dla pomieszczenia głównego (MAIN ZONE), a odtwarzanie rozpoczyna się w trybie Wszystkie strefy stereo.

Zatrzymywanie trybu Wszystkie strefy stereo

Podczas odtwarzania w trybie Wszystkie strefy stereo naciśnij OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, następnie naciśnij ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Stop”, następnie naciśnij ENTER.

Tryb Wszystkie strefy stereo zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE jest wyłączone.

W trybie Wszystkie strefy stereo można wybrać jedynie trybu dźwięku “Multi Ch Stereo” i “Stereo”.

Kiedy “Wyjście HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Wszystkie strefy stereo jest niedostępny. link

Zapisz stan trybu odtwarzania Wszystkie strefy stereo w funkcji Smart Select, aby umożliwić łatwe odtwarzanie w trybie Wszystkie strefy stereo za pomocą jednego dotknięcia.

W przypadku ustawienia wartości opcji “INPUT MODE” na wartość inną niż “7.1CH IN” tryb Wszystkie strefy stereo jest niedostępny. link

powrót do góry