Słuchanie radia internetowego

Naciśnij przycisk INTERNET RADIO.

Możesz również nacisnąć przycisk HM_Button (HEOS Music). Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Radio Internetowa TuneIn”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wybierz stację, którą chcesz odtwarzać.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Powrót Odtwarzanie / Pauza

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

Flower Mark Aktywny podczas odtwarzania Podcastów.

Każde naciśnięcie przycisku STATUS na urządzeniu powoduje przełączenie między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy stacji itp.

UWAGA

Dostęp do bazy danych internetowych stacji radiowych może zostać zawieszony lub w inny sposób utracony bez powiadamiania.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry