ECO

Configureer de instellingen van de ECO-modus en de modus Auto stand-by.

ECO-modus

Dit kan het stroomverbruik verminderen wanneer de voeding van het toestel is ingeschakeld.

Aan:

Verminder het stroomverbruik.

Automatisch:

Het stroomverbruik wordt automatisch verminderd volgens het volume.

Uit
(Standaard) :

Verminder het stroomverbruik niet.

Wanneer u geluid met een hoog volume wilt weergeven, wordt het aanbevolen “ECO-modus” op “Uit” te stellen.

De Eco-modus kan ook worden geschakeld door op de afstandsbediening op ECO  Icon Eco te drukken.

Autom. Insch.

Stel de modus in op de ECO wanneer de voeding is ingeschakeld.

 

Tekst

Laatste
(Standaard):

De ECO-functie wordt op de laatste instelling voordat de stroom werd uitgeschakeld gesteld.

Aan:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Aan”.

Automatisch:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Automatisch”.

Uit:

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt de modus altijd geschakeld naar de ECO-modus in “Uit”.

Infoweergave

Geef het stroomverbruik van dit toestel weer via een meter op het TV-scherm.

Titel

Tekst

Altijd aan:

De meter altijd weergeven op het TV-scherm.

Automatisch
(Standaard) :

De meter weergeven wanneer de modus of het volume wordt gewijzigd.

Uit:

De meter niet weergeven.

Autom.standby

Stel dit zo in dat de voeding van het toestel automatisch naar stand-by schakelt.

Stelt de tijd in voor het schakelen naar auto stand-by wanneer er geen audio- of videosignalen in dit apparaat worden ingevoerd.
Voordat het toestel naar de stand-bymodus gaat, wordt “Autom.standby” weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

Titel

Tekst

60 min:

Het toestel gaat na 60 minuten naar de stand-bymodus.

30 min:

Het toestel gaat na 30 minuten naar de stand-bymodus.

15 min
(Standaard) :

Het toestel gaat na 15 minuten naar de stand-bymodus.

Uit:

Het toestel gaat niet automatisch naar de stand-bymodus.

naar boven