Infoweergave

Selecteer de voorkeuren voor de OSD-gebruikersinterface.

Volume

Hiermee geeft u op waar het volumeniveau moet worden weergegeven.

Onder
(Standaard) :

Onderaan weergeven.

Boven:

Bovenaan weergeven.

Uit:

Scherm uitschakelen.

Stel in op “Boven”, wanneer de hoofdvolumeweergave moeilijk te zien is door bovenliggende tekst (gesloten bijschriften) of filmondertiteling.

Informatie

Toont tijdelijk de status van de bewerking wanneer de geluidsmodus wordt gewijzigd of de ingangsbron wordt geschakeld.

Aan
(Standaard) :

Toont de volumeweergave.

Uit:

Toont de volumeweergave niet.

Huidig nummer

Stelt de weergaveduur in voor het afspeelscherm wanneer de ingangsbron “Online Music”, “iPod/USB”, “Bluetooth” of “Tuner” is.

Altijd aan
(Standaard):

Scherm doorlopend weergeven.

Auto-uit:

Scherm 30 seconden lang na bediening weergeven.

naar boven