Luidspr.config.

Selecteer of er al dan niet luidsprekers, weergavecapaciteit voor lage toonfrequenties en luidsprekergrootten zijn.

Front

Stel de grootte van de luidspreker aan de voorzijde in.

Groot
(Standaard) :

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein:

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Wanneer “Subwoofer” is ingesteld op “Nee”, wordt “Front” automatisch ingesteld op “Groot”.

Wanneer “Front” wordt ingesteld op “Klein”, “Center” en “Surround” niet ingesteld worden op “Groot”.

Center

Stel de aanwezigheid en de grootte van de Center luidspreker in.

Groot:

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein
(Standaard) :

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Geen:

Selecteer wanneer de center luidspreker niet is aangesloten.

Subwoofer

Stel de aanwezigheid van een subwoofer in.

Ja
(Standaard) :

Gebruik een subwoofer.

Nee:

Selecteer wanneer er geen subwoofer is aangesloten.

Surround

Stel de aanwezigheid en de grootte van de surround luidsprekers in.

Groot:

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein
(Standaard) :

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Geen:

Selecteer wanneer de surround luidsprekers niet zijn aangesloten.

naar boven