Een naam geven aan de voorkeuzezender (Voorkeuzenaam)

U kunt de naam voor de voorkeuzezender instellen of wijzigen.

De mag maximaal acht tekens lang zijn.

Druk op OPTION wanneer de ingangsbron “Tuner” is.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “Voorkeuzenaam” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm voor het Voorkeuzenaam wordt weergegeven.

Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de groep te selecteren van de zender waaraan u een naam wilt geven.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de zender waaraan u een naam wilt geven te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse p om een naamlabel te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm waarin u de Voorkeuzenaam kunt bewerken, wordt weergegeven.

Als u “Stand.inst.” selecteert, keert het toestel terug naar de frequentieweergave.

Voer de tekens in en druk vervolgens op “OK”.

Ga naar Het toetsenbordscherm gebruikenkoppeling voor het invoeren van tekens.

Druk op OPTION om terug te keren naar het vorige scherm.

naar boven