Een stroomversterker aansluiten

Sluit een stroomversterker (apart verkrijgbaar) aan op de PRE OUT-aansluiting van dit toestel.

Dit toestel heeft een UNBALANCED RCA PRE OUT-aansluiting en een BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting. Sluit de juiste aansluiting voor uw stroomversterker aan. Als uw stroomversterker beide aansluitingen bevat, moet u een van beide aansluitingen gebruiken.

Sluit de luidsprekers aan op de stroomversterker.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de stroomversterker voor meer informatie over de luidsprekeraansluitingen.

Dit gedeelte toont hoe u een 11.1-kanaals aansluiting.

Zie pagina koppeling voor het maken van andere luidsprekeraansluitingen.

Bracket Open PIN-ordeningAV7702mk 2-Roman Numeral BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting Bracket Close

GND (aarde)
HOT (+)
COLD (–)

De PIN-ordening op dit apparaat gebruikt de Europese methode.

In de USA-methode, is sanwacirnumw_2 COLD en sanwacirnumw_3 HOT.

Wanneer u een apparaat aansluit dat het USA-type van de PIN-ordening gebruikt, vervangt u de stekkers sanwacirnumw_2 en sanwacirnumw_3 aan één zijde van de gebalanceerde kabel.

OPMERKING

Zorg dat u geen kortsluiting van HOT en GND of COLD en GND veroorzaakt voor het gebruik.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit.

Schakel ook de stroomversterker en subwoofer uit.

Voorbeeld van aansluitingen op de Marantz MM8077 stroomversterker

UNBALANCED RCA PRE OUT-aansluiting aansluiten

BALANCED XLR PRE OUT-aansluiting aansluiten

Over de kabellabels (meegeleverd) voor kanaalidentificatie

Bevestig het kabellabel dat overeenkomt met elke luidspreker op elke luidsprekerkabel.

Dit maakt het gemakkelijker om de luidsprekers aan te sluiten op de stroomversterker.

Kanaal

Color

FRONT L

Wit

FRONT R

Rood

CENTER

Groen

SURROUND L

Lichtblauw

SURROUND R

Blue

SURROUND BACK L

Beige

SURROUND BACK R

Bruin

FRONT WIDE L

Lichtgeel

FRONT WIDE R

Geel

FRONT HEIGHT L

Lichtgeel

FRONT HEIGHT R

Geel

TOP FRONT L

Lichtgeel

TOP FRONT R

Geel

TOP MIDDLE L

Lichtgeel

TOP MIDDLE R

Geel

TOP REAR L

Lichtgeel

TOP REAR R

Geel

REAR HEIGHT L

Lichtgeel

REAR HEIGHT R

Geel

FRONT DOLBY L

Lichtgeel

FRONT DOLBY R

Geel

SURROUND DOLBY L

Lichtgeel

SURROUND DOLBY R

Geel

BACK DOLBY L

Lichtgeel

BACK DOLBY R

Geel

SUBWOOFER

Zwart

Raadpleeg de tabel en bevestig het label aan elke luidsprekerkabel.

Bracket Open De kabellabels bevestigen Bracket Close

naar boven