De instellingen veranderen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

De volgende instellingen van sanwacirnumw_1 tot sanwacirnumw_9 kunnen worden onthouden voor MAIN ZONE en de instellingen sanwacirnumw_1 en sanwacirnumw_2 kunnen worden onthouden voor ZONE2 en ZONE3.

Houd SMART SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of een track wordt afgespeeld met een van de volgende bronnen om de huidige radiozender of track vast te leggen.

Tuner / Internet Radio / Media Server / Favorites / iPod/USB

Druk op ZONE SELECT om naar “MAIN”, “ZONE2” of “ZONE3” te schakelen.
Houd de gewenste SMART SELECT ingedrukt totdat “Smart Flower Mark Memory”, “Z2 Smart Flower Mark Memory” of “Z3 Smart Flower Mark Memory” op het display wordt getoond.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark verschijnt voor het nummer van de ingedrukte SMART SELECT-toets.

De Smart Select-naam veranderen

De MAIN ZONE Smart Select-naam die op het TV-scherm of display van dit toestel verschijnt kan worden veranderd.

Zie “Smart Select namen”koppeling voor het veranderen van de naam.

naar boven